Sondaj

 

 

 

>>Sondaj
>>Su Sondajı
>>Su Sondaj Kuyu İnşaatı
>>Su Sondajında Dikkat
>>Yeraltı Suyu Arama
>>Fore Kazık
>>Mini Kazık
>>Maden Sondajı
>>Arama Sondajları
>>Geliştirme Sondajları
>>Üretim Sondajları
>>Yardımcı Sondajlar
>>Amaçlarına göre Maden Sondajları
>>Zemin Etüdü

SU SONDAJ KUYUSU İNŞAASI

Yer altı aramaları sonucu, hazırlanan hidrojeolojik raporlara göre sondaj delme işlemine geçilmektedir. Araştırmayla ortaya çıkan birimlerin özellikleri delme sonuçları ile karşılaştırarak, teçhiz projeleri kesinlik kazanacaktır.Sondaj işlemi çamur ve hava sirkülasyonlu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Aşağıdaki sıralamaya göre sondaj işlemi devam etmektedir. Delme, Tarama, Borulama, Çakıllama, Yıkama, Geliştirme, Dalgıç Pompa montaj ve çalıştırma.

kuyu

 

Valid XHTML 1.0 Transitional