Sondaj

 

 

 

>>Sondaj
>>Su Sondajı
>>Su Sondaj Kuyu İnşaatı
>>Su Sondajında Dikkat
>>Yeraltı Suyu Arama
>>Fore Kazık
>>Mini Kazık
>>Maden Sondajı
>>Arama Sondajları
>>Geliştirme Sondajları
>>Üretim Sondajları
>>Yardımcı Sondajlar
>>Amaçlarına göre Maden Sondajları
>>Zemin Etüdü

ZEMİN ETÜDÜ

Arazi Çalışması : Etüd çalışması yapılacak alanın tapu fotokopisi, yer bulduru ve imar durum belgeleri ile bürokratik işlemler başlatılır. Etüd yapılacak alan, binanın özelliğine, zemin yapısına, alanın topografik özelliklerine, şev durumuna, arsa büyüklüğüne göre inceledikten sonra yürütülecek çalışmaların miktar ve derinlikleri belirlenir. Saha çalışmaları mühendislerce ilgili standartlara uygun olarak yürütülür. Sondaj çalışmalarında zemin ortamda her 1,50 metrede bir SPT deneyleri yapılır, yapı tipi, temel derinlikler ve zemin özellikleri dikkate alınarak belirlenen derinliklerden alınan örselenmiş, örselenmemiş ve karot numuneler standartlara uygun olarak paketlenir ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı laboratuara gönderilir. İlgili deneyler ile zeminin yapısı ve dayanımı belirlenmektedir. Jeofizik uygulamalar (sismik kırılma, rezistivite, sismik yansıma, mikrotremör v.b.) da tamamlandıktan sonra tüm veriler büro ortamında değerlendirilir. Büro Çalışması: Arazi gözlemleri, sahanın jeolojik, jeomorfolojik yapısı, jeofiziksel özellikleri dikkate alınarak ön bilgileri girilen etüd raporları, sahadan alınan numunelere uygulanan laboratuar deney sonuçları ve jeofizik etüd sonuçları da dikkate alınarak Bayındırlık ve iskan Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanır.

zemin_etudu

 

Valid XHTML 1.0 Transitional